زمین 150 هکتار همراه چاه اب در جاده نیشابور به سبزوار

  • زمین 150 هکتار همراه چاه اب در جاده نیشابور به سبزوار-1
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 1,500,000 مترمربع
خراسان رضوی , نیشابور , جاده نیشابور به سبزوار

توضیحات زمین :

یک حلقه چاه عمیق مکانیزه دارای پروانه به انضمام 150 هکتار زمین آبیاری تحت فشار , تاسیسات دامداری , مرغداری , استخر گرمابی و سردآبی و دارای باغ پسته

قیمت زمین در نیشابور قیمت زمین در خراسان رضوی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان رضوی خرید زمین کشاورزی در نیشابور