زمین کشاورزی جاده تاکستان قزوین پایین تراز مهدی آباد بزرگ 6 هکتار

    زمین کشاورزی جاده تاکستان قزوین پایین تراز مهدی آباد بزرگ 6 هکتار
  • قیمت زمین (متر): 150,000
  • قیمت زمین (کل): 9,000,000,000
متراژ زمین: 60,000 مترمربع
قزوین , اقبالیه , جاده تاکستان قزوین پایین تر از مهدی آباد بزرگ

توضیحات زمین :

زمین ۶هکتار
بهرجاده اصلی
۴۰۰متر بهرشه
سهمیه آب ازموتور برقی عمیق درهفته ۱۰ساعت
یک هکتارش باغ انگور
۴هزارمترش باغ پسته
گاوداري به مساحت ۳۰۰۰متر
دارای انشعابات آب برق گاز
چسبیده به بافت روستایی

قیمت زمین در اقبالیه قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در اقبالیه