512 متر زمین همراه کلنگی جاده آبشارآب پری

    512 متر زمین همراه کلنگی جاده آبشارآب پری
  • قیمت زمین (متر): 50,000,000
  • قیمت زمین (کل): 25,000,000,000
متراژ زمین: 512 مترمربع
مازندران , رویان , جاده آبشارآب پری

توضیحات زمین :

۵۱۲متربرجاده اصلی تجاری مسکونی ۱۷۰متربناقدیمی.برجاده اصلی

قیمت زمین در رویان قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در رویان