زمین کلنگی 110 متر در صحنه

    زمین کلنگی 110 متر در صحنه
  • قیمت زمین (متر): 4,000,000
  • قیمت زمین (کل): 440,000,000
متراژ زمین: 110 مترمربع
کرمانشاه , صحنه ,

توضیحات زمین :

سلام فروش ملک پدری باکمترین قیمت تو بافت مسکونی وعالی برای سرمایه‌گذاری قیمتی که گذاشتیم واسه ده سال پیشه

قیمت زمین در صحنه قیمت زمین در کرمانشاه

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در کرمانشاه خرید زمین کشاورزی در صحنه