زمین بین روستای چلارس و مشکله ۲۲۳۱ متر

  • زمین بین روستای چلارس و مشکله ۲۲۳۱ متر-1
  • زمین بین روستای چلارس و مشکله ۲۲۳۱ متر-2
  • زمین بین روستای چلارس و مشکله ۲۲۳۱ متر-3
  • زمین بین روستای چلارس و مشکله ۲۲۳۱ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 2,100,000
  • قیمت زمین (کل): 4,000,000,000
متراژ زمین: 2,231 مترمربع
گیلان , املش , بین روستای چلارس و مشکله

توضیحات زمین :

یه قطعه زمین درشهرستان املش به متراژ۲.۲۳۱متردارای پروانه ومجوزساخت

قیمت زمین در املش قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در املش