۲۴۰ متر زمین مرکز شهر چهار راه مدرس اجاق

  • ۲۴۰ متر زمین مرکز شهر چهار راه مدرس اجاق-1
  • ۲۴۰ متر زمین مرکز شهر چهار راه مدرس اجاق-2
  • ۲۴۰ متر زمین مرکز شهر چهار راه مدرس اجاق-3
  • ۲۴۰ متر زمین مرکز شهر چهار راه مدرس اجاق-4
  • قیمت زمین (متر): 18,000,000
  • قیمت زمین (کل): 4,300,000,000
متراژ زمین: 240 مترمربع
کرمانشاه , کرمانشاه(شهر) , چهار راه مدرس (اجاق)

توضیحات زمین :

۲۴۰ متر زمین تک برگ سند شش دانگ آماده انتقال (ورثه نیست)
۲۰ متر بر کوچه دوبر ۶ متری
موقعیت عالی بر روی بلندی و نمای عالی به شهر و چهار راه اجاق
به فاصله کمتر از ۵۰ متر با محل احداث ایستگاه مترو خیابان مدرس
قیمت هر متر 18 میلیون تومان
قیمت درج شده کارشناسی شده می‌باشد

قیمت زمین در کرمانشاه(شهر) قیمت زمین در کرمانشاه

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در کرمانشاه خرید زمین کشاورزی در کرمانشاه(شهر)