زمین در لنگرود اطاقور 150 متر با پروانه ساخت

    زمین در لنگرود اطاقور 150 متر با پروانه ساخت
  • قیمت زمین (متر): 6,000,000
  • قیمت زمین (کل): 900,000,000
متراژ زمین: 150 مترمربع
گیلان , اطاقور , لنگرود-اطاقور- جنب بازارچه

توضیحات زمین :

زمین داخل بافت شهری با قابلیت دریافت پروانه ساخت(تشکیل پرونده شده و بخشی از پول پروانه پرداخت شده)

قیمت زمین در اطاقور قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در اطاقور