زمین باغ 500 متری در پراچان طالقان

    زمین باغ 500 متری در پراچان طالقان
  • قیمت زمین (متر): 4,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
البرز , طالقان , در پراچان طالقان

توضیحات زمین :

زمین 500 متری 2 عدد درخت گردو 8 عدد درخت آلبالو 9 عدد درخت سیب

قیمت زمین در طالقان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در طالقان