زمین مسکونی 250 متر در تلمادره روستای کوات کیاسر

  • زمین مسکونی 250 متر در تلمادره روستای کوات کیاسر-1
  • زمین مسکونی 250 متر در تلمادره روستای کوات کیاسر-2
  • زمین مسکونی 250 متر در تلمادره روستای کوات کیاسر-3
  • زمین مسکونی 250 متر در تلمادره روستای کوات کیاسر-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 250 مترمربع
مازندران , کیاسر , تلمادره، جاده باداب سورت روستای کوات

توضیحات زمین :

زمین مسکونی 250متر داخل بافت، آب وبرق و گاز هم از کنار زمین رد شده وبر زمین هم 10 متر هست

قیمت زمین در کیاسر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در کیاسر