زمین در کرمانشاه شهرک پردیس ۱۷۵ متر

    زمین در کرمانشاه شهرک پردیس ۱۷۵ متر
  • قیمت زمین (کل): 3,700,000,000
متراژ زمین: 175 مترمربع
کرمانشاه , کرمانشاه(شهر) , شهرک پردیس

توضیحات زمین :

175 متر جنوبی کوچه 283قطعخ 3بهترین موقعیت برای ساخت ستد تک برگ

قیمت زمین در کرمانشاه(شهر) قیمت زمین در کرمانشاه

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در کرمانشاه خرید زمین کشاورزی در کرمانشاه(شهر)