زمین فروشی ۱۶۰ متر در روستای پالند سوادکوه شمال

  • زمین فروشی ۱۶۰ متر در روستای پالند سوادکوه شمال-1
  • زمین فروشی ۱۶۰ متر در روستای پالند سوادکوه شمال-2
  • قیمت زمین (متر): 4,000,000
  • قیمت زمین (کل): 600,000,000
متراژ زمین: 160 مترمربع
مازندران , سوادکوه , روستای پالند

توضیحات زمین :

زمینی به مساحت ۱۶۰ متر مربع واقع در روستای پالند سواد کوه

قیمت زمین در سوادکوه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در سوادکوه