باغ میوه با ۱۰۸۷ متر زمین در جاده برغان روستای تالیان

  • باغ میوه با ۱۰۸۷ متر زمین در جاده برغان روستای تالیان-1
  • باغ میوه با ۱۰۸۷ متر زمین در جاده برغان روستای تالیان-2
  • باغ میوه با ۱۰۸۷ متر زمین در جاده برغان روستای تالیان-3
  • باغ میوه با ۱۰۸۷ متر زمین در جاده برغان روستای تالیان-4
  • قیمت زمین (متر): 10,100,000
  • قیمت زمین (کل): 11,000,000,000
متراژ زمین: 1,087 مترمربع
البرز , کرج , جاده کردان به برغان روستای تالیان

توضیحات زمین :

باغ میوه در محیطی کاملا دنج و آرام مشرف به رودخانه با در اختصاصی در باغ دارای سند مادر
با درختان گردو و میوه های تابستانی

قیمت زمین در کرج قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در کرج