2000 متر زمین کشاورزی در جاده ساری به قائمشهر روستای پاشاکلا

    2000 متر زمین کشاورزی در جاده ساری به قائمشهر روستای پاشاکلا
  • قیمت زمین (متر): 1,500,000
  • قیمت زمین (کل): 3,000,000,000
متراژ زمین: 2,024 مترمربع
مازندران , ساری , جاده ساری به قائمشهر روستای پاشاکلا، پاشاکلا اربابی

توضیحات زمین :

۲۰۲۴ متر زمین شالیزای داخل روستا
دارای ۶۰۰ متر بافت الباقی زمین الحاق به بافت
امکانات آب و برق و گاز موجود میباشد

قیمت زمین در ساری قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در ساری