زمین با درختان میوه ۹۰0 متر در سوادکوه روستای ولوکش

  • زمین با درختان میوه ۹۰0 متر در سوادکوه روستای ولوکش-1
  • زمین با درختان میوه ۹۰0 متر در سوادکوه روستای ولوکش-2
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 930 مترمربع
مازندران , سوادکوه , روستای ولوکش

توضیحات زمین :

۹۰۰مترزمین، درختان میوه.ویو جنگل.بافت.

قیمت زمین در سوادکوه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در سوادکوه