زمین در بابلسر 357 متر پلاک اول دریا

    زمین در بابلسر 357 متر پلاک اول دریا
  • قیمت زمین (متر): 15,000,000
  • قیمت زمین (کل): 4,900,000,000
متراژ زمین: 357 مترمربع
مازندران , بابلسر ,

توضیحات زمین :

زمین تک برگ سند شهرکی،دسترسی ب انشعابات ،ویوی ابدی دریا،حریم رعایت شده
مالک فروشنده واقعی

قیمت زمین در بابلسر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در بابلسر