زمین 1500متر در آبیک روستایی خاکشان

  • زمین 1500متر در آبیک روستایی خاکشان-1
  • قیمت زمین (کل): 5,000,000,000
متراژ زمین: 1,500 مترمربع
قزوین , آبیک , روستایی خاکشان خیابان شهید بهشتی

توضیحات زمین :

زمین دارای خانه با امکانات آب و برق و گاز

قیمت زمین در آبیک قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در آبیک