زمین کشاورزی ۲هکتار سرخنکلا گلستان

  • زمین کشاورزی ۲هکتار سرخنکلا گلستان-1
  • زمین کشاورزی ۲هکتار سرخنکلا گلستان-2
  • قیمت زمین (کل): 4,950,000,000
متراژ زمین: 20,000 مترمربع
گلستان , سرخنکلاته , ۱۰۰متر بعد از تپه

توضیحات زمین :

زمین حاصلخیز دارای ۷ساعت آب در ۱۲ روز

قیمت زمین در سرخنکلاته قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در سرخنکلاته