زمین چابکسر سرولات شیخ زاد محله امیر۲۵۶ متر

  • زمین چابکسر سرولات شیخ زاد محله امیر۲۵۶ متر-1
  • قیمت زمین (متر): 20,000,000
  • قیمت زمین (کل): 5,120,000,000
متراژ زمین: 256 مترمربع
گیلان , چابکسر , سرولات شیخ زاد محله امیر دشت 2

توضیحات زمین :

کوچه 6 متری کاربری ساخت ویو ابدی

قیمت زمین در چابکسر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در چابکسر