زمین ۳ هکتاری محلات روستای خورهه

  • زمین ۳ هکتاری محلات روستای خورهه-1
  • زمین ۳ هکتاری محلات روستای خورهه-2
  • زمین ۳ هکتاری محلات روستای خورهه-3
  • زمین ۳ هکتاری محلات روستای خورهه-4
  • قیمت زمین (متر): 280,000
  • قیمت زمین (کل): 8,400,000,000
متراژ زمین: 30,000 مترمربع
مرکزی , محلات , روستای باستانی خورهه

توضیحات زمین :

این ملک دارای ۲۰ هکتار زمین کشاورزی همراه با چشمه ای آرتزین شده میباشد که آب چشمه به طور اختصاصی و ۲۴ ساعته بدون وقفه در استخری بتونی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ذخیره میشود.
۱۰ هکتار از این ۲۰ هکتار مستند به نام شخص میباشد که قصد فروش ۳ هکتار از آن ۱۰ هکتار را دارد.
این ۱۰ هکتار دو سند دارد
یک سند ۷ هکتار
یک سند ۳ هکتار.
۲ هکتار از این ۱۰ هکتار باغ انار است و باقی برای هر کاری مناسب میباشد ،مخصوصا گردشگری.

قیمت زمین در محلات قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در محلات