دو هکتار زمین کشاورزی در کیاسر گیلان

  • دو هکتار زمین کشاورزی در کیاسر گیلان-1
  • دو هکتار زمین کشاورزی در کیاسر گیلان-2
  • دو هکتار زمین کشاورزی در کیاسر گیلان-3
  • دو هکتار زمین کشاورزی در کیاسر گیلان-4
  • قیمت زمین (متر): 500,000
  • قیمت زمین (کل): 10,000,000,000
متراژ زمین: 20,000 مترمربع
مازندران , کیاسر , نرسیده به کارخانه آرد لالا

توضیحات زمین :

دور فنس شده دارای راه شخصی بر اصلی جاده ، آب و برق شهری، دو حلقه چاه ، سند شورایی

قیمت زمین در کیاسر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در کیاسر