40 هکتار زمین کشاورزی در سپیدان شیراز

  • 40 هکتار زمین کشاورزی در سپیدان شیراز-1
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 800,000,000,000
متراژ زمین: 400,000 مترمربع
فارس , شیراز , سپیدان

توضیحات زمین :

(۴۰ هکتار زمین کشاورزی) با (چاه عمیق اختصاصی)(مخصوص باغ شهری برای ارگان های دولتی)( ۱۰۰۰ متر فاصله تا جاده اصلی شیراز سپیدان) (اول جاده روستای آب گرم)

قیمت زمین در شیراز قیمت زمین در فارس

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در فارس خرید زمین کشاورزی در شیراز