زمین باغی و کشاورزی ۵۰۰ متر روستای امره ساری بلوار کشاورزی

  • زمین باغی و کشاورزی ۵۰۰ متر روستای امره ساری بلوار کشاورزی-1
  • زمین باغی و کشاورزی ۵۰۰ متر روستای امره ساری بلوار کشاورزی-2
  • زمین باغی و کشاورزی ۵۰۰ متر روستای امره ساری بلوار کشاورزی-3
  • زمین باغی و کشاورزی ۵۰۰ متر روستای امره ساری بلوار کشاورزی-4
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 500,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
مازندران , ساری , بلوار کشاورزی ،بعداز پلیس راه روستای امره،بالای محل

توضیحات زمین :

ساری روستای امره زمین باغی ‌زراعی جز بافت نیست ولی تا نزدیک زمین ویلا سازی شده زمین نزدیک به محل،ساری روستای امره،بالا مله،منطقه کاج،بعد از دو راهی صلوات،از مسیر هولار راه دارد ‌از جاده لاجیم هم راه دارد،دور زمین فنس…دو نبش،بحر ۲۵متر…….متری یک تمن تخفیفم داره

قیمت زمین در ساری قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در ساری