زمین ییلاقی با ویو عالی 200 متر در شمال پل سفید

  • زمین ییلاقی با ویو عالی 200 متر در شمال پل سفید-1
  • زمین ییلاقی با ویو عالی 200 متر در شمال پل سفید-2
  • زمین ییلاقی با ویو عالی 200 متر در شمال پل سفید-3
  • زمین ییلاقی با ویو عالی 200 متر در شمال پل سفید-4
  • قیمت زمین (کل): 800,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
مازندران , سوادکوه , پلسفید

توضیحات زمین :

چند پلاک زمین ییلاقی با ویو عالی در منطقه خوش آب و هوای سوادکوه
داخل بافت با انشعابات آب و گاز داخل زمین هست
وصل و الحاق به بافت با قیمت مناسب
با متراژ دلخواه مشتری

قیمت زمین در سوادکوه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در سوادکوه