زمین چهاردیواری 960 متر نرسیده به روستای محمدآباد قرچک

  • زمین چهاردیواری 960 متر نرسیده به روستای محمدآباد قرچک-1
  • زمین چهاردیواری 960 متر نرسیده به روستای محمدآباد قرچک-2
  • زمین چهاردیواری 960 متر نرسیده به روستای محمدآباد قرچک-3
  • قیمت زمین (متر): 5,000,000
  • قیمت زمین (کل): 4,500,000,000
متراژ زمین: 960 مترمربع
تهران , قرچک , ۱۰۰ متر بعد از ریل آهن جاده خاکی دوم چسبیده به حسینیه خلخالی ها نرسیده به روستای محمدآباد

توضیحات زمین :

ملک فوق دارای آب و برق و گاز دسترسی به شهر و روستا دارای مادر سند میباشد قیمت مناسب

قیمت زمین در قرچک قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در قرچک