زمین در بابلسر ۱۰۳ متر علی اباد

    زمین در بابلسر ۱۰۳ متر علی اباد
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 130,000,000
متراژ زمین: 103 مترمربع
مازندران , بابلسر , بابلسر علی اباد، کوچه نهالستان پنجم قطعه سوم

توضیحات زمین :

سند تک برگ و داخل بافت و موقعیت خوب و رو به رشد

قیمت زمین در بابلسر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در بابلسر