زمین مسکونی 203 متری در خیابان کارگر شمالی خلخال

    زمین مسکونی 203 متری در خیابان کارگر شمالی خلخال
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 203 مترمربع
اردبیل , خلخال , خیابان کارگر شمالی

توضیحات زمین :

زمین مسکونی 203 متری دونبش با موقعیت عالی برای ساخت ساز و سرمایه گذاری

قیمت زمین در خلخال قیمت زمین در اردبیل

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اردبیل خرید زمین کشاورزی در خلخال