زمین کشاورزی 1100 مت در زیرآب روستای ولیلا

  • زمین کشاورزی 1100 مت در زیرآب روستای ولیلا-1
  • زمین کشاورزی 1100 مت در زیرآب روستای ولیلا-2
  • قیمت زمین (کل): 1,700,000,000
متراژ زمین: 1,100 مترمربع
مازندران , زیرآب , روستای ولیلا

توضیحات زمین :

دسترسی به جاده اصلی و نزدیک به بافت روستا.

قیمت زمین در زیرآب قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در زیرآب