زمین با اب 1200 متر در خمین اول جاده فرفهان

    زمین با اب 1200 متر در خمین اول جاده فرفهان
  • قیمت زمین (متر): 1,208,000
  • قیمت زمین (کل): 1,450,000,000
متراژ زمین: 1,200 مترمربع
مرکزی , خمین , اول جاده فرفهان فاصله تا میدان 250متر

توضیحات زمین :

1200مترزمین 2بربا10دقیقه اب از2موتور عباس اباد لوله کشی سرزمین حریم جاده کسرشده سند تکبرگ اماده انتقال موقعیت عالی 250متر فاصله تاحریم شهری ومیدان قیمت استنایی تخفیف پس ازبازدیدوپای معامله فروشنده واقعی هستم

قیمت زمین در خمین قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در خمین