زمین شمال 200 متر با چشم انداز عالی سوادکوه پلسفید روستای رجه

  • زمین شمال 200 متر با چشم انداز عالی سوادکوه پلسفید روستای رجه-1
  • زمین شمال 200 متر با چشم انداز عالی سوادکوه پلسفید روستای رجه-2
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 200 مترمربع
مازندران , پل سفید , سوادکوه پلسفید روستای رجه

توضیحات زمین :

فروش زمین در روستای ییلاقی رجه ارتفاع از سطح دریا حدود ۲۰۰۰ متر با اب و هوای عالی مسافت تا تهران ۱۵۰ کیلومتر

قیمت زمین در پل سفید قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در پل سفید