زمین ویلایی شمال 500 متر در سیسنگان جاده دریاچه آویدر

  • زمین ویلایی شمال 500 متر در سیسنگان جاده دریاچه آویدر-1
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 500 مترمربع
مازندران , رویان , سیسنگان ، جنگل سیسنگان ، جاده دریاچه آویدر

توضیحات زمین :

داخل شهرک با نگهبانی 24 ساعته
3 بر در شمالی ترین نقطه شهرک
آب، برق ، گاز

قیمت زمین در رویان قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در رویان