زمین شمال 200 متری محمد حسین آباد عباس اباد

  • زمین شمال 200 متری محمد حسین آباد عباس اباد-1
  • زمین شمال 200 متری محمد حسین آباد عباس اباد-2
  • زمین شمال 200 متری محمد حسین آباد عباس اباد-3
  • زمین شمال 200 متری محمد حسین آباد عباس اباد-4
  • قیمت زمین (متر): 17,500,000
  • قیمت زمین (کل): 3,500,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
مازندران , عباس‌ آباد , محمد حسین آباد

توضیحات زمین :

200 متر زمین
در شمال
محمدحسین اباد عباس اباد
جواز 190 متری
دستور نقشه
چهار دیواری
سند تک برگ
داخل بافت
کار بری مسکونی
انشعابات پای ملک

قیمت زمین در عباس‌ آباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در عباس‌ آباد