زمین شمال 3000 متر کیاسر ساری بر اصلی

    زمین شمال 3000 متر کیاسر ساری بر اصلی
  • قیمت زمین (متر): 1,500,000
  • قیمت زمین (کل): 4,500,000,000
متراژ زمین: 3,000 مترمربع
مازندران , کیاسر , ساری کیاسر شهرک وری

توضیحات زمین :

فروش زمین تجاری زراعی بر اتوبان اصلس شهرک وری

قیمت زمین در کیاسر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در کیاسر