زمین ۳۰۰ متر رودهن قطعه های نیروانتظامی خیابان دکتر حسابی

    زمین ۳۰۰ متر رودهن قطعه های نیروانتظامی خیابان دکتر حسابی
  • قیمت زمین (متر): 13,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,700,000,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
تهران , رودهن , آخر خیابان دکتر حسابی قطعه های نیروانتظامی

توضیحات زمین :

سند منگوله دار . قطعه پایین نیرو انتظامی

قیمت زمین در رودهن قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در رودهن