زمین شمال مسکونی عباس آباد کاظم کلا ۴۰۰۰ متری

  • زمین شمال مسکونی عباس آباد کاظم کلا ۴۰۰۰ متری-1
  • زمین شمال مسکونی عباس آباد کاظم کلا ۴۰۰۰ متری-2
  • زمین شمال مسکونی عباس آباد کاظم کلا ۴۰۰۰ متری-3
  • زمین شمال مسکونی عباس آباد کاظم کلا ۴۰۰۰ متری-4
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 40,000,000,000
متراژ زمین: 4,000 مترمربع
مازندران , عباس‌ آباد , کاظم کلا

توضیحات زمین :

۴۰۰۰ متر زمین
داخل بافت مناسب خرید زمین در شمال
قیمت زمین متری 10 میلیون
کاربری مسکونی
سند دفترچه ای
دارای بنا قدیمی
چهار دیواری
انشعابات نصب
دسترسی آسان ب امکانات

قیمت زمین در عباس‌ آباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در عباس‌ آباد