زمین‌ بر اصلی مهراباد رودهن 250 متر

    زمین‌ بر اصلی مهراباد رودهن 250 متر
  • قیمت زمین (متر): 50,000,000
  • قیمت زمین (کل): 12,500,000,000
متراژ زمین: 250 مترمربع
تهران , رودهن , مهراباد

توضیحات زمین :

250زمین با موقعیت تجاری مسکونی سند تک برگ با ابعاد 10در 25

قیمت زمین در رودهن قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در رودهن