زمین کردان 768 مترجنب طاوسی خیابان زرماکارون

    زمین کردان 768 مترجنب طاوسی خیابان زرماکارون
  • قیمت زمین (متر): 5,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,500,000,000
متراژ زمین: 768 مترمربع
البرز , کردان , جنب طاوسی خیابان زرماکارون یک کوچه پایین تر از اتوبان کرج قزوین

توضیحات زمین :

بین افشاریه و طاووسیه
منطقه صنعتی است کارخانه زرماکاران و..
مناسب استفاده صنعتی سوله و.‌..

قیمت زمین در کردان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در کردان