زمین روستای واصفجان شهر پردیس ۳۳۲ متر

  • زمین روستای واصفجان شهر پردیس ۳۳۲ متر-1
  • زمین روستای واصفجان شهر پردیس ۳۳۲ متر-2
  • زمین روستای واصفجان شهر پردیس ۳۳۲ متر-3
  • قیمت زمین (متر): 8,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,650,000,000
متراژ زمین: 332 مترمربع
تهران , پردیس , شهر پردیس روستای واصفجان

توضیحات زمین :

زمین به مساحت ۳۳۲ متر
واصفجان (پایین فاز ۱۲ پردیس)
۱۰ متر بر زمین و ۳۳ متر طول
درخت کاری شده( درخت ۳ساله) دارای سیستم آب دهی
محدوده ی زمین فنس کشی شده
سند مشاع شورایی بدون مشکل و دارای تاییده ی جهاد کشاورزی، شهرداری و دهیاری منطقه
تغییر کابری زمین در دست اجراست
مناسب جهت سرمایه گذاری

قیمت زمین در پردیس قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پردیس