زمین مسکونی در روستای مایان دامغان 364 متر

    زمین مسکونی در روستای مایان دامغان 364 متر
  • قیمت زمین (متر): 830,000
  • قیمت زمین (کل): 300,000,000
متراژ زمین: 364 مترمربع
سمنان , دامغان ,

توضیحات زمین :

زمین مسکونی به متراژ ۳۶۴ متر همراه با وام ساخت و ساز و فاصله تا انشعابات حدود ۲۰ متر

قیمت زمین در دامغان قیمت زمین در سمنان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در سمنان خرید زمین کشاورزی در دامغان