زمین مسکونی شمال گیلان املش ۲۰۲ متر پایین زربیجار

    زمین مسکونی شمال گیلان املش ۲۰۲ متر پایین زربیجار
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 202 مترمربع
گیلان , املش , پایین زربیجار

توضیحات زمین :

متراژ۲۰۲متر
هشت متر بر
کاربری مسکونی
شمال گیلان
قیمت زمین مناسب

قیمت زمین در املش قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در املش