زمین کشاورزی شالیزار گیلان لاهیجان 5700 متر چمندان

  • زمین کشاورزی شالیزار گیلان لاهیجان 5700 متر چمندان-1
  • زمین کشاورزی شالیزار گیلان لاهیجان 5700 متر چمندان-2
  • زمین کشاورزی شالیزار گیلان لاهیجان 5700 متر چمندان-3
  • زمین کشاورزی شالیزار گیلان لاهیجان 5700 متر چمندان-4
  • قیمت زمین (متر): 270,000
  • قیمت زمین (کل): 1,539,000,000
متراژ زمین: 5,700 مترمربع
گیلان , لاهیجان , گیلان - لاهیجان - چمندان - سه راه ایشگاه

توضیحات زمین :

شالیزار قابل کشت غیر تسطیع اراضی -بر اصلی 50 متر - فروشنامه و تاییدیه شورا محل و دفترخانه - همراه با نقشه

قیمت زمین در لاهیجان قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در لاهیجان