زمین 250 متر قزوین شهرک فارسیان

    زمین 250 متر قزوین شهرک فارسیان
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 500,000,000
متراژ زمین: 250 مترمربع
قزوین , قزوین(شهر) , شهرک فارسیان

توضیحات زمین :

ادرس شهر قزوین شهرک فارسیان
قواره 250متری زمین مسکونی در قلاف کوچه سنگ فرش شده و اسفالت با بهر 15متر در16متر شمالی
قیمت زمین مناسب
مدارک موجود
تقسیم نامه نبچاقی
اسناد شورای محل و بنیاد مسکن
مدرک بنگاهی

قیمت زمین در قزوین(شهر) قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در قزوین(شهر)