زمین مسکونی در شمال 326 متری توسکا متل قو

  • زمین مسکونی در شمال 326 متری توسکا متل قو-1
  • زمین مسکونی در شمال 326 متری توسکا متل قو-2
  • زمین مسکونی در شمال 326 متری توسکا متل قو-3
  • زمین مسکونی در شمال 326 متری توسکا متل قو-4
  • قیمت زمین (متر): 23,000,000
  • قیمت زمین (کل): 7,500,000,000
متراژ زمین: 326 مترمربع
مازندران , سلمان‌ شهر , متلقو خیابان مفتح توسکا

توضیحات زمین :

326 متر زمین.
قیمت زمین متری 23 تومن
زمین در بهترین موقعیت متل قو
کاربری مسکونی.
داخل بافت.
4 دیواری.
منطقه غیر بومی.
سند منگوله دار.
کد - 2934

قیمت زمین در متل قو قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در متل قو