زمین در کرکاس عباس اباد ۳۰۰ متر

    زمین در کرکاس عباس اباد ۳۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 14,500,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
مازندران , عباس‌ آباد , کرکاس

توضیحات زمین :

۳۰۰ مترزمین درکرکاس خوش نقشه مکان تهرانی نشین ، قیمت زمین متری 14/5 میلیون

قیمت زمین در عباس‌ آباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در عباس‌ آباد