زمین شمال مسکونی 454 متری متل قو سلمانشهر

  • زمین شمال مسکونی 454 متری متل قو سلمانشهر-1
  • زمین شمال مسکونی 454 متری متل قو سلمانشهر-2
  • زمین شمال مسکونی 454 متری متل قو سلمانشهر-3
  • زمین شمال مسکونی 454 متری متل قو سلمانشهر-4
  • قیمت زمین (متر): 24,000,000
  • قیمت زمین (کل): 11,000,000,000
متراژ زمین: 454 مترمربع
مازندران , سلمان‌ شهر ,

توضیحات زمین :

454 متر زمین مسکونی در شمال
قیمت زمین درج گردیده است
زمین واقع در شمال شهر متلقو
بر 15 متری.
مستطیل شکل.
جواز 240 متری.
4 دیواری.
انشعابات پای ملک.
سند تک برگ.
کد - 2881

قیمت زمین در متل قو قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در متل قو