زمین در زیاران طالقان باغی 800 متر

    زمین در زیاران طالقان باغی 800 متر
  • قیمت زمین (متر): 1,500,000
  • قیمت زمین (کل): 1,350,000,000
متراژ زمین: 800 مترمربع
قزوین , آبیک , جاده طالقان اول زیاران خیابان شیخ اقاجانی

توضیحات زمین :

این زمین باغی بر رودخانه که حریم رودخانه محاسبه شده با زمینهای داخل بافت ۵۰ متر فاصله دارد واز طرفی ماشین تا خود باغ میرود وتا ده متری باغ اسفالت می‌باشد این زمین ۱۰۰ متر هست که ۲۰۰ متر برای راه داده ایم و متراژ۸۰۰ متر محاسبه میشود بنده ب دلیل نیاز شدید مالی این زمین را میخاهم بفروشم و اگه کسی بخاهد نقد بخرد یک ملیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان واگه کسی بخاد قسط بردارد یک ملیارد نقد و ۵ تا چک ۱۰۰ ملیونی ب فاصله سه ماه سه ماه یعنی اولین چک ۳ ماه اخری ۱۵ ماهه بازهم بگم ب خریدار واقعی تخفیف درست و حسابی میدم

قیمت زمین در آبیک قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در آبیک