زمین صنعتی 471 متر در گرمدره منطقه صنعتی سروستان

  • زمین صنعتی 471 متر در گرمدره منطقه صنعتی سروستان-1
  • زمین صنعتی 471 متر در گرمدره منطقه صنعتی سروستان-2
  • قیمت زمین (متر): 16,500,000
  • قیمت زمین (کل): 7,800,000,000
متراژ زمین: 471 مترمربع
البرز , گرمدره , منطقه صنعتی سروستان

توضیحات زمین :

زمین صنعتی در بهترین نقطه جاده مخصوص و اتوبان کرج

قیمت زمین در گرمدره قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در گرمدره