زمین مسکونی ۳۲۴ متر در تیله کنار متل قو

  • زمین مسکونی ۳۲۴ متر در تیله کنار متل قو-1
  • زمین مسکونی ۳۲۴ متر در تیله کنار متل قو-2
  • زمین مسکونی ۳۲۴ متر در تیله کنار متل قو-3
  • زمین مسکونی ۳۲۴ متر در تیله کنار متل قو-4
  • قیمت زمین (متر): 20,000,000
  • قیمت زمین (کل): 6,500,000,000
متراژ زمین: 324 مترمربع
مازندران , سلمان‌ شهر , سلمانشهر تیله کنار

توضیحات زمین :

۳۲۴ متر زمین در شمال
کاربری مسکونی و قابل ساخت
سند تک برگ
داخل بافت
داخل مجوعه
دسترسی آسان
محیط امن و آرام

قیمت زمین در متل قو قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در متل قو