زمین مسکونی شمال ۳۰۰ متری در شعبانی کلارآباد

  • زمین مسکونی شمال ۳۰۰ متری در شعبانی کلارآباد-1
  • زمین مسکونی شمال ۳۰۰ متری در شعبانی کلارآباد-2
  • زمین مسکونی شمال ۳۰۰ متری در شعبانی کلارآباد-3
  • زمین مسکونی شمال ۳۰۰ متری در شعبانی کلارآباد-4
  • قیمت زمین (متر): 26,000,000
  • قیمت زمین (کل): 7,800,000,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
مازندران , کلارآباد , خیابان شعبانی

توضیحات زمین :

۳۰۰ متر زمین در شمال
کاربری مسکونی
داخل بافت
چهار دیواری
سند تک برگ شش دانگ
مناسب سرمایه گذاری
زیر قیمت منطقه
فروش فوری.....

قیمت زمین در کلارآباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در کلارآباد