زمین در کهریزک تهران 307 متر

  • زمین در کهریزک تهران 307 متر-1
  • قیمت زمین (متر): 31,000,000
  • قیمت زمین (کل): 9,370,000,000
متراژ زمین: 306 مترمربع
تهران , کهریزک ,

توضیحات زمین :

بسیار خوش طرح و نقشه برای ساخت و آینده دار
فروش به صورت نقد یا حداقل نیمی از آن پول و نیمی دیگر به صورت ملک هم میفروشم
زمین شخصی است

قیمت زمین در کهریزک قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در کهریزک