زمین 514 متر دماوند کیلان محله ساران

  • زمین 514 متر دماوند کیلان محله ساران-1
  • زمین 514 متر دماوند کیلان محله ساران-2
  • زمین 514 متر دماوند کیلان محله ساران-3
  • قیمت زمین (متر): 7,500,000
  • قیمت زمین (کل): 3,855,000,000
متراژ زمین: 514 مترمربع
تهران , کیلان , دماوند>کیلان>ساران

توضیحات زمین :

یک قطعه ملک 514 متری با سند تفکیکی،دیوارکشی صورت گرفته با مجوز شهرداری و با رعایت کسر حرایم قانونی ،دارای راه اختصاصی 6 متری ،ضمنا ملک های همجوار دارای آب و برق و گاز میباشند.

قیمت زمین در کیلان قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در کیلان